Praktijkinformatie

 • De patiënt wordt altijd in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de patiënt daartegen geen bezwaar maakt. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt de patiënt  gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen/ in gesprek te gaan bij de klachtenfunctionaris. De patiënt kan hiervoor contact opnemen met Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, http://www.skge.nl.

  Klachtenformulier

 • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

  Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u, tijdens de openingstijden van de praktijk, altijd direct bij uw huisarts terecht. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur. Heeft u met spoed de hulp van de huisarts nodig bel ons dan op het gewone praktijknummer: 0592 541324 keuze 1. Als u belt dat u er aan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
   
  ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend (als je eigen huisartsenpraktijk gesloten is) kun je terecht bij de huisartsenspoedpost. Maar alléén als de zorg niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van je eigen huisarts! Je kunt alleen op afspraak terecht op de huisartsenspoedpost. Maak daarvoor eerst gebruik van ons digitaal spreekuur, of neem telefonisch contact op.
  De huisartsenspoedpost heeft een nieuw telefoonnummer, het nummer gaat officieel per 01 november in de lucht maar is nu ook al bereikbaar.
  Het nieuwe telefoonnummer is: 088-050 40 30.
  Wanneer is de huisartsenspoedpost bereikbaar?
  Doordeweeks tussen 17.00 uur en 08.00 uur de volgende ochtend
  In het weekend tussen vrijdagmiddag 17.00 uur en maandagochtend 08.00 uur
  Op feestdagen gedurende 24 uur per dag
   
  Alleen op afspraak!
  Ga nooit zonder afspraak naar een huisartsenspoedpost maar neem altijd eerst contact op voor overleg. Zo voorkom je onnodig wachten voor jezelf en anderen.
  Alleen bij spoed!
  Veel medische klachten en kleine verwondingen kun je goed zelf behandelen. Daarvoor hoef je niet naar de huisartsenspoedpost. De huisartsenspoedposten zijn écht bedoeld voor dringende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Bezoek de website www.thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl. Daar vind je meer informatie over de behandeling van verschillende medische klachten.
  Levensbedreigende situatie?
  Als iedere seconde telt; bel altijd direct 112
 • De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00-17.00 uur.

  U kunt ons tot 15.30uur  telefonisch bereiken op telefoon nummer (0592) 541324.

   

 • Spreekuur op afspraak
  Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Dit kan telefonisch met de assistente of met de app op spreekuur.nl

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is hiervoor speciaal opgeleid. Zij is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  Meer tijd
  Heeft u meerdere klachten of vragen of heeft u meer tijd nodig voor uw consult? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

  Huisbezoek
  Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

  Telefonisch consult
  Wilt u de dokter telefonisch spreken, dan kunt u dat voor 10.00 uur aan de assistente doorgeven. Zij zal met u afspreken wanneer de dokter u terug belt.

  E-mailconsult/contactformulier
  Via spreekuur.nl kunt u een bericht naar uw huisarts sturen, wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren.

 • ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend (als je eigen huisartsenpraktijk gesloten is) kun je terecht bij de huisartsenspoedpost. Maar alléén als de zorg niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van je eigen huisarts! Je kunt alleen op afspraak terecht op de huisartsenspoedpost. Maak daarvoor eerst gebruik van ons digitaal spreekuur, of neem telefonisch contact op.
  Het telefoonnummer is: 088-050 40 30.
  Wanneer is de huisartsenspoedpost bereikbaar?
  Doordeweeks tussen 17.00 uur en 08.00 uur de volgende ochtend
  In het weekend tussen vrijdagmiddag 17.00 uur en maandagochtend 08.00 uur
  Op feestdagen gedurende 24 uur per dag
  Let op! De huisartsenspoedpost in Hoogeveen:
  is doordeweeks geopend van 17.00 uur tot 23.00 uur
  is in het weekend geopend tussen 08.00 ‘s ochtends en 23.00 uur ‘s avonds
  Bel je na 23.00 uur? Dan word je automatisch doorgeschakeld naar één van onze andere huisartsenspoedposten in de regio.
  Alleen op afspraak!
  Ga nooit zonder afspraak naar een huisartsenspoedpost maar neem altijd eerst contact op voor overleg. Zo voorkom je onnodig wachten voor jezelf en anderen.
  Alleen bij spoed!
  Veel medische klachten en kleine verwondingen kun je goed zelf behandelen. Daarvoor hoef je niet naar de huisartsenspoedpost. De huisartsenspoedposten zijn écht bedoeld voor dringende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Bezoek de website www.thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl. Daar vind je meer informatie over de behandeling van verschillende medische klachten.
  Levensbedreigende situatie?
  Als iedere seconde telt; bel altijd direct 112
 • Als u een blaasontsteking denkt te hebben of als uw urine gecontroleerd moet worden, dan kunt u voor 10.00 uur ’s ochtends een potje ochtendurine in de daarvoor bestemde bak bij de ingang zetten. Vermeldt u op het potje uw naam en geboortedatum vermeld u klachten bij de assistente of met een briefje bij uw potje. ‘Smiddags voor 15.30uur kunt u dan bellen voor de uitslag.

  Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen, dit noemen wij een urinekweek. Uw urine zal dan opgestuurd worden naar het laboratorium. De kosten hiervan zullen wel van uw eigen risico afgaan.

  Urinepotjes staan bij de balie, deze kunt u zo meenemen.

 • Opleidingspraktijk
  Onze praktijk is een, zowel door het Huisartseninstituut van de Rijksuniversiteit Groningen als door Calibris, erkende opleidingspraktijk. Dit betekent dat er regelmatig medewerkers zijn, die bezig zijn met een stage-periode in het kader van hun opleiding. Het betreft:

  Co-assistenten
  Onze praktijk biedt ook aan co-assistenten de gelegenheid om ervaring op te doen met het huisartsenvak. Co-assistenten zijn vijfde of zesde jaars studenten geneeskunde, die bezig zijn met de praktische fase van hun opleiding. Onder supervisie van dokter van de Vrie en dokter Wewerinke neemt de co-assistent deel aan het spreekuur. Op dit moment is er geen co-assistent bij ons in opleiding.

  Huisartsen-in-opleiding
  Om huisarts te worden moet een dokter, na afronding de studie geneeskunde, een opleiding volgen waarin wordt hij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar in een praktijksituatie. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

  Het kan gebeuren dat u behandeld wordt door de huisarts in opleiding. Alle consulten en visites van de huisarts in opleiding worden met de eigen huisarts nabesproken, dus er zijn dan in feite twee artsen bezig met de oplossing van uw probleem.

 • Rudie Plas is als praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) elke maandag werkzaam in onze praktijk.

  Rudie biedt kortdurende, eerstelijns hulp aan mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Hij kan helpen bij het verhelderen c.q. inventariseren van de problemen, met de huisarts overleggen over de begeleiding of behandeling en deze begeleiding eventueel zelf op zich nemen.

  Een afspraak voor het spreekuur van Rudie maakt u via de assistente (0592) 541324 keuze 3.

  Milou Gruppen is als praktijkondersteuner jeugd GGZ elke woensdagmiddag werkzaam in onze praktijk. Ook voor haar kunt u een afspraak maken via de assistente.

 • Veel verwijzingen gebeuren digitaal. Dit betekent dat de verwijzing automatisch wordt doorgestuurd, u hoeft dus zelf geen verwijsbrief meer mee te nemen naar de specialist. In sommige gevallen is het nog niet mogelijk digitaal door te verwijzen. In die gevallen worden verwijsbrieven zoveel mogelijk tijdens het spreekuur gemaakt zodat u deze direct mee kunt nemen. 

 • Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van annulering van een vakantie. Een huisarts kan wel aan derden informatie verstrekken, maar deze procedure is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo is er van u altijd schriftelijk toestemming nodig. De huisarts geeft in geval van uw toestemming alleen informatie door aan andere medici, bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen. Dus niet aan uw baas, verzekeringsmaatschappij etc. Indien u graag wilt dat wij de verstrekte informatie aan u voorleggen, dan moet u dit bij ons kenbaar maken.

  Geen medische verklaring
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

  Redenen voor dit standpunt
  De belangrijkste reden voor dit standpunt is dat de KNMG het belangrijk vindt dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

  Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog doen?
  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

  U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

  U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.